List Prof. dr hab. inż. Józefa Dubińskiego

Szanowni Państwo,

jest mi niezmiernie miło ponownie skierować do Państwa kilka słów zaproszenia do udziału w kolejnej edycji międzynarodowej konferencji górniczej z cyklu International Mining Forum, której po niespełna dwóch latach Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa jest znowu organizatorem.

Kiedy w 2017 r. przystępowaliśmy do organizacji naszego pierwszego IMF, którego merytorycznym partnerem, podobnie zresztą jak w tym roku, były JSW Innowacje, a gospodarzem Jastrzębska Spółka Węglowa, pojawiło się przed nami wiele pytań i wątpliwości. Najistotniejszym było pytanie o zasadność i sens wprowadzania do kalendarza kolejnej górniczej konferencji i to w czasie niezbyt przychylnego nastawienia do górnictwa różnych środowisk. Pomimo tych wątpliwości, wspierani przez naszych partnerów, posłaliśmy jednak zaproszenia w cztery strony świata i ponad dwustu gości zjechało do Jastrzębia-Zdroju. W opinii wielu uczestników konferencji, IMF 2017 okazał się ze wszech miar udanym i pożytecznym spotkaniem fachowców, naukowców i przedsiębiorców z branży górniczej, którzy przez prawie trzy dni wymieniali się doświadczeniami w trakcie obrad kilkunastu sesji tematycznych oraz wizyt na kopalniach JSW S.A. i w czasie kuluarowych spotkań.

Z moich obserwacji wynika, że największym beneficjentem IMF 2017 była kadra zarządzająca i inżynierowie JSW Innowacje oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej, którzy nie tylko mieli okazję zapoznać się z nowymi trendami i nowoczesnymi rozwiązaniami światowego górnictwa, ale niektóre z nich zaczęli przyswajać i wprowadzać do swojej codziennej pracy. O tym z jakim skutkiem, dowiemy się podczas obrad IMF 2019, które to Forum w swych założeniach ma właśnie za zadanie prezentację efektów wielostronnych działań Gospodarza tej konferencji w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań i nowości technologicznych w swoich zakładach.

Mam nadzieję, a wręcz jestem przekonany, że XV już edycja International Mining Forum, na którą jeszcze raz serdecznie zapraszam, będzie godnym kontynuatorem poprzednich spotkań. Wierzę, że dostarczy jej uczestnikom wielu ciekawych wrażeń oraz przyczyni się do budowy pozytywnego wizerunku górnictwa jako branży nowoczesnej i wychodzącej naprzeciw trudnym wyzwaniom, jakie stawia przed nami niezwykle złożona sytuacja współczesnego świata.

Z górniczym pozdrowieniem „Szczęść Boże”

Prezes Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Członek koresp. PAN

Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński

Katowice, 18.02.2019 r.