Komitet naukowy

Prof. Dr hab. inż. Józef Dubiński  Przewodniczący Komitetu Nukowego
SITG
Prof. Dr hab. inż. Tadeusz Słomka Rektor
AGH
Prof. Dr hab. Inż. Arkadiusz Mężyk Rektor
Poiltechnika Śląska
Prof. Dr hab. inż. Stanisław Prusek Naczelny Dyrektor
GIG
Prof. Dr hab. inż. Wacław Trutwin Instytut Mechaniki Górotworu
PAN
Prof. Dr hab. inż. Wacław Dziurzyński Instytut Mechaniki Górotworu
PAN
Prof. Dr hab. inż. Krzysztof Galos Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
PAN
Prof.dr hab.inż. Piotr Czaja AGH
Prof. Dr hab. inż. Marek Cała Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
AGH
Prof. Dr hab. Inż. Franciszek Plewa Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
Politechnika Śląska
Prof. Dr hab. inż. Monika Hardygóra Dziekan Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Politechnika Wrocławska
Janusz Olszowski Prezes Zarządu
Górnicza Izba Przemysło-Handlowa
Prof. Dr hab. inż. Andrzej Zorychta AGH
Prof. Dr hab.inż. Roman Magda AGH
Dr inż. Jerzy Kicki AGH
Dr inż. Dariusz Protasiński Dyretor
KOMAG
Prof. zw. Hab. Alojzy Z. Nowak Dziekan Wydziału Zarządzania
Uniwersytet Warszawski
Prof. Dr hab. inż. Antoni Tajduś AGH
Prof. Dr hab. inż. Antoni Wojaczek Politechnika Śląska
Prof. Dr hab.inż. Jan Palarski Politechnika Śląska
 Dr  inż. Zbigniew Lubosik GIG
Prof. Dr hab. inż.Krzysztof Krauze AGH
Prof. Dr hab. inż. Nikodem Szlązak AGH
Prof. Dr hab. inż. Roman Dyczkowski National Mining Uniwersity Dnipropetrovsk Ukraine
Prof. Dr hab. inż. Stanisław Trenczek GIG
Prof. Volodymyr Bondarenke National Mining Uniwersity Dnipropetrovsk Ukraine
Prof. Dr hab. inż. Wiesław Blaschke Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
PAN
Prof. Dr hab.inż. Zbigniew Burtan AGH
Dr hab. inż. Henryk Kleta Politechnika Śląska
Prof. dr hab. Gabriela Woźniak Uniwersytet Śląski
Dr hab. inż. Radosław Pomykała Akademia Górniczo Hutnicza