Wyzwania dla górnictwa

Podczas IMF 2019 zaprezentowane zostaną przemiany w polskim górnictwie na przestrzeni ostatnich lat. Kluczowym tematem będą też wyzwania, jakie stoją dziś przed branżą wydobywczą.

Tematy poruszane 11 i 12 kwietnia w szczególności będą dotyczyły wdrożenia i wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technicznych i informatycznych w kopalniach oraz podjęcia szerokich działań informujących na temat gospodarki surowcami mineralnymi i procesów ich pozyskiwania. 

Podczas paneli tematycznych, które zaplanowano drugiego dnia Forum m.in. w Katowicach i Jastrzębiu-Zdroju, zostanie poruszonych wiele interesujących zagadnień związanych na przykład z cyfryzacją, automatyzacją i robotyzacją w podziemnej eksploatacji złóż. Uwaga panelistów będzie skoncentrowana na działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy i eksploatacji złóż w warunkach zagrożeń naturalnych oraz na perspektywicznych technikach i technologiach głębienia szybów. Jeden z ciekawszych tematów to relacja węgiel – koks – gaz – wodór i nanostruktury węglowe jako odpowiedź na wyzwania gospodarki o obiegu zamkniętym. Kolejne zagadnienia mają dotyczyć rewitalizacji terenów pogórniczych na przykładzie byłej kopalni Krupiński, automatyzacji w procesie robót przygotowawczych oraz zastosowania nowoczesnych technologii w procesach przeróbki węgla. 

IMF 2019 to niewątpliwie doskonała okazja do nawiązania nowych, bezpośrednich kontaktów biznesowych, rozpoznania rynków zbytu i warunków inwestycyjnych, a także utrwalenia dobrych relacji pomiędzy partnerami. Zapraszamy do udziału w konferencji.