Wprowadzenie

Prawdziwa decyzja jest mierzona podjęciem nowego działania. Jeśli nie ma działania – tak naprawdę nie podjąłeś decyzji

Tony Robbins

W 2017 r., konferencja International Mining Forum (IMF), będąca inicjatywą Polskiej Akademii Nauk oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gościła w Jastrzębiu Zdroju. Jej motywem przewodnim było hasło: Kopalnia przyszłości – nowe problemy i rozwiązania, w myśl stwierdzenia Johna Maynarda Keynes’a …trudność polega nie tyle na tworzeniu nowych pomysłów, ile na ucieczce od starych.

Zapraszamy do udziału w kolejnej, 15. już edycji tej konferencji. Forum tym razem zorganizowane jest pod hasłem: Safety and efficiency of exploitation against the challenges of industry 4.0, w dniach 11 - 12 kwietnia 2019 roku w Katowicach.

W swoich założeniach IMF 2019 jest platformą wymiany myśli naukowej i praktycznych, inżynierskich rozwiązań z udziałem przedstawicieli górniczych krajów z całego świata.

Wiodący temat konferencji to prezentacja przemian w polskim i światowym górnictwie na przełomie stuleci, ale też wyzwań, jakie stoją przed branżą u progu XXI wieku. Dotyczy to w szczególności wdrożenia oraz wykorzystania w kopalniach nowoczesnych rozwiązań technicznych i informatycznych, szerokiej analizy gospodarki surowcami mineralnymi i procesów ich pozyskiwania.

Głównym organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa - oddział Rybnik. Partnerem merytorycznym, podobnie jak w 2017 roku, będą JSW Innowacje, a gospodarzem Jastrzębska Spółka Węglowa.

IMF 2017 stanowił przegląd pomysłów, koncepcji, idei i rozwiązań, które pozwolą na skok technologiczny. Celem IMF 2019 jest odpowiedź, które z tych działań już podjęto? 

A oto główne tematy IMF 2019:

  • inteligentne systemy teleinformatyczne; cyfryzacja – big data – data mining,
  • automatyzacja i robotyzacja w podziemnej eksploatacji złóż,
  • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy i eksploatacji złóż w warunkach zagrożeń naturalnych oraz systemy zarządzania bezpieczeństwem w górnictwie podziemnym w okresie kompleksowej transformacji cyfrowej,
  • perspektywiczne techniki i technologie głębienia szybów,
  • węgiel – koks – gaz – wodór i nanostruktury węglowe jako odpowiedź na wyzwania gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • „drugie życie” terenów pogórniczych,
  • automatyzacja w procesie robót przygotowawczych,
  • zastosowanie nowoczesnych technologii w procesach przeróbki węgla.

 

Konferencja IMF 2019 zorganizowana jest na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach oraz w salach wykładowych kopalń JSW.

Niezwykle atrakcyjnym punktem programu jest zapewne umożliwienie uczestnikom IMF  praktycznego zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania kopalń JSW, w tym wykorzystywaną techniką i technologią eksploatacji.

International Mining Forum kontynuuje rozpoczętą już współpracę międzynarodową oraz podobnie jak w roku 2017, jest okazją do nawiązania nowych, bezpośrednich kontaktów biznesowych, rozpoznania rynków zbytu i warunków inwestycyjnych, a także utrwalenia dobrych relacji pomiędzy krajami.